dilluns, 15 de febrer de 2016

HISTÒRIA DE L'ÍNDIA

L'Índia és un país molt ric, amb molts anys d'història que han deixat moltes emprentes a la seva gent i la seva cultura. Un país mil·lenari amb un passat impresionant. Aquí us deixem un molt breu resum que ens permetrà situar-nos i ajudarà a entendre aquest dies com és i el perquè de moltes coses.

Història

El nom de l’ Índia  té el seu origen en el riu Indo que també es pot anomenar com Hindustan ( terra de l’ Indo )
El testimoni d’establiment humà més antic el tenim documentat fa aproximadament 9.000 anys a la vall de l’ Indio on es va desenvolupar el 3.300 a.C. la civilització de l’ Indio.

Diferents  cultures  varen arribar a la península  d l’ Hindustan però  són els aris els que van deixar més influències. En aquesta època s’inspiren grans obres literàries: el Ramayana i el Mahabharata i els Vedas que són uns poemes que contenen l’essència del pensament hindú. També en aquest període sorgeix l’estructura de castes que encara és vigent a l’actualitat.

La dinastia Maurya va crear el primer Imperi i estableix el budisme com a religió oficial.

A partir del segle V  l’Hinduisme desplaça al budisme i s’inicia un període molt rellevant per l’art hindú. L’Imperi es va  fragmentant i tornant a unificar i entre els segles VI i IX es fan obres arquitectòniques espectaculars. Entre els segles XVI i XIX l’Índia està sota l’Imperi  mongol.


L’any 1857 els anglesos converteixen l’Índia en una colònia britànica i aconseguirà la seva independència l’any 1947.

2 comentaris: